Hvorfor arbejde i Icopal Entreprise?

Fordi vi er en værdidrevet virksomhed, som gennem vores fælles værdisæt (styrke, udvikling, samarbejde og inspiration) skaber grobund for fremdrift, vækst og trivsel.

Vi motiverer og støtter vores medarbejdere til løbende at udvikle sig både i forhold til processer og i forhold til sig selv.

Vores dygtige og engagerede medarbejdere udgør alle en vigtig og værdsæt del til at skabe en succesfuld og attraktiv virksomhed.

Vi håber, at du har lyst til at blive del af vores fantastiske team.

Vi støtter dig i din udvikling

Icopal Entreprise står aldrig stille, og det ønsker vi heller ikke du skal gøre. Vi motiverer og støtter vores medarbejdere i egen udvikling og læring, gennem uddannelse og større ansvarsområde.

Mangfoldighed er en styrke

Hos Icopal Entreprise tror vi på, at den enkelte medarbejder har noget unikt at byde på. Ved at tage vare på hinandens forskelligheder bliver vi stærkere til glæde for vores kunder.

Som arbejdsgiver tror vi på lige muligheder og at alle skal behandles ligeværdigt uanset køn, etnicitet, religion, funktionsnedsættelse, seksuel orientering og alder.

Vi forventer, at alle behandler kollegaer og kunder venligt, respektfuldt og med omtanke i alle situationer.

 

Ledige stillinger

Image
tagdækker